مرکز راهنمایی و آموزش

هر چیزی که لازم است برای ساختن فروشگاه اینترنتی خود بدانید .

بالغ بر یکصد ویدئوی آموزشی از تمامی صفحات فروشگاه (کلیه صفحات کنترل پنل مدریت و کاربری) و همچنین صفحات عمومی ، جهت آموزش کامل و جزئ به جزی همه بخش های صفحه به شما یا همکارانتان تهیه شده که می توانید با خیال آسوده و چندین بار آنها را تماشا کرده تا از یادگیری کار با نرم افزار اطمنیان حاصل نمائید.

جهت مشادهده ویدئو ها لطفا با حساب کاربری خود وارد سامانه شوید.